Kezdőlap

63-64-71
vármegyeszámok tisztázása

Az emberek jelentős többségének tudatában a trianoni trauma térképábrázolásai mia a történelmi Magyarország jellegzetes formája rögzült, a 63 vármegye és
Fiume, azaz leegyszerűsítve a 64 vármegye – ez azonban nem a tényleges valóság. Alkotásunkkal mindenképp pontosítani kívánjuk azt az általánosan elterjedt
felfogást, miszerint a Trianonban elcsatolt teljes terület 64 vármegyéből állt. … Tovább